Thursday, June 3, 2010

ตู้ปลา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตู้ปลา


อุปกรณ์ในการจัดตู้ปลา ได้แก่
 1. ตู้ปลา
  ตู้ปลาโดยทั่วไปจะมีหลายลักษณะ ทั้งแบบกลม แบบสี่เหลี่ยม แบบหลายๆ เหลี่ยม รวมไปถึงรูปทรงแปลกๆ ต่างๆ ด้วย การเลือกตู้ปลาควรเลือกให้พอดีกับขนาดและปริมาณของปลา จะช่วยในเรื่องสุขภาพของปลาจากปริมาณออกซิเจนที่มีจำกัด และความถี่ของการเปลี่ยนน้ำออกด้วย
 2. ฝาปิดตู้ปลา ภายในนะมีทั้งหลอดไฟฟ้า ช่องให้อาหารปลา และช่องวางสิ่งต่างๆ แล้วแต่การออกแบบตู้ปลานั้นๆ
 3. น้ำในตู้ปลา แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะหลักๆ ได้แก่

  • น้ำจืด ควรเป็นน้ำสะอาด ถ้าเป็นน้ำปะปา ควรเป็นน้ำที่พักเอาไว้แล้วจนไม่มีคลอรีน แล้วถึงเอามาใส่ในตู้ปลา
  • น้ำเค็ม จำเป็นสำหรับการเลี้ยงปลาน้ำเค็ม ก่อนใส่น้ำควรจะรู้ส่วนผสมระหว่างเกลือกับน้ำ เพื่อจะได้กำหนดความเข้มข้นของน้ำ และค่า pH ในน้ำได้ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะมีบอกไว้ในพัสดุบรรจุเกลือนั้นๆ

 4. หินประดับตู้ปลา มีตั้งแต่ ทราย หินปะการังขนาดเล็กไปจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ ซึ่งพบได้ทั่วไปตามริมแม่น้ำทั่วไป ควรเลือกตามความเหมาะสม และขึ้นกับประเภทของตู้ปลานั้นๆ ซึ่งหินจะช่วยในเรื่องของการกักเก็บขี้ปลา ทำให้น้ำเสียช้าด้วย
 5. ต้นไม้ประดับในตู้ปลา ควรจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมตามลักษณะต้นไม้นั้นๆ เช่น ต้นไม้ที่ต้องการแสงแดด ก็ควรให้อยู่ในจุดที่แสงแดดส่องถึง และต้นไม้บางชนิด ใบของต้นไม้สามารถเป็นอาหารให้กับปลาในตู้ปลาได้
 6. วอร์ลเปเปอร์ด้านหลังตู้ปลา  เหมาะสำหรับตู้ปลาที่วางไว้ข้างผนัง ทำให้บรรยากาศในตู้ปลาดูสวยขึ้น น่ามองมากขึ้น
 7. ระบบกรองอากาศในตู้ปลา มีส่วนประกอบหลักๆ ต่อไปนี้

  • ท่อส่งน้ำ จะทำงานอยู่ร่วมกับแผ่นกรอง สามารถปรับทิศทางของน้ำได้
  • แผ่นกรอง   มีลักษณะเป็นรูพรุน ส่วนมากจะนำไปไว้้อยู่ใต้ชั้นหินปะการัง
  • สายออกซิเจน เป็นสายยางที่เชื่อมต่อระหว่าง เครื่องปั๊มออกซิเจนเข้าสู่ตู้ปลา ทำหน้าที่ในการส่งอากาศเข้าตู้ปลา
  • เครื่องปั๊มออกซิเจน เป็นมอเตอร์ที่อยู่ภายนอกตู้ ซึ่งภายในเครื่องจะมีการบรรจุลูกยางเพื่อใช้ในการปั้มอากาศ การเลือกซื้อควรเลือกของดีหน่อย ทดสอบการใช้งานได้ควรทดสอบ เนื่องจากถ้าได้เครื่องที่มีเสียงดังจะก่อความน่ารำคาญได้